Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 lipca 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 31 lipca 2010 r.

W miesiącu lipcu kontynuowano prace na zbiorniku wodnym nr 1, 2 i 3, obiektach inżynierskich, tj.: 3 mostach i 5 kładkach. Wykonano próg kierujący i przepusty betonowe. Kontynuowano przebudowę przepompowni ścieków oraz wykonanie urządzeń oczyszczających wody opadowe. Zakupiono urządzenie napowietrzające.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej