Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 lipca 2014

Podpisanie umowy z wykonawcą

Podpisano Umowę nr PRiWZ.272.2.2014 z Wykonawcą dokumentacji projektowej na instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe – firmą Automaeko z Gdyni

  • wartość brutto: 52.029,00 zł
  • termin realizacji: 16.02.2015r.

W kategorii: Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice