Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 września 2014

Opracowanie projektów koncepcyjnych

Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca dostarczył projekty koncepcyjne instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych dla 6 obiektów oświatowych w Chojnicach oraz planowanego do budowy car portu.

W kategorii: Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice