Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 lipca 2016

Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlano-montażowych

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu 18.07.2016r. została zawarta umowa nr  BI.272.9.2016 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Konsorcjum firm:

  • RCI Sp. z o.o. ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań – lider
  • Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński, Skurgwy 17, 86-318 Rogóźno
  • TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński, ul. Jodłowa 16, 86-300 Grudziądz

Przedmiotem umowy jest: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym”

Wartość umowy: 10.846.386,00 zł, w tym zakres prac objęty projektem unijnym: 5.502.754,35 zł brutto.

Poza pracami termomodernizacyjnymi wykonawca wykona roboty budowlane zawiązane z przebudową i wyposażeniem obiektu oraz zagospodarowaniem terenu za kwotę: 5.343.631,65 zł brutto.

Termin realizacji: 30.09.2017r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej