Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 maja 2016

Podpisanie umowy na nadzór inwestorski

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu 12.05.2016r. została zawarta umowa nr  BI.272.6.2016 pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice a Biurem Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk, ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz

na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Wartość umowy: 83.394,00 zł.

Planowany termin zakończenia pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego: 30.11.2017r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej