Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 grudnia 2006

OŚWIETLENIE

  1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szpitalna – 23 038 zł
  2. Budowa oświetlenia w ciągu pieszo-jezdni ul. Armii Ludowej, Pomorska – 19 940 zł
  3. Budowa oświetlenia ulicznego Małe Osady – 64 529 zł
  4. Podświetlenie bramy cmentarza Ofiar Terror ul. Gdańska – 17 840 zł
  5. Budowa oświetlenie na Osiedlu Słonecznym – 203 555 zł
  6. Budowa oświetlenie przy Szkole Muzycznej – 75 568 zł
  7. Budowa oświetlenie drogi dojazdowej do ul. Gdańskiej – 11 531 zł

W kategorii: 2006