Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 grudnia 2006

OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Zakup kontenera K-6 na składowisko w Nowym Dworze – 26 596 zł
  2. Wykonanie piezometrów na składowisku odpadów – 74 645 zł
  3. Wymiana hydrantów na składowisku odpadów – 2 026 zł
  4. Nasadzenie Pl. Jagielloński, ul. Batorego, Dworcowa, Kościuszki – 4 638 zł
  5. Nasadzenie Małe Osady, Obrońców Chojnic, Stary Rynek – 3 734 zł
  6. Zakup drzew i krzewów na ul. Pl. Jagielloński – 12 877 zł
  7. Zakup drzew i krzewów na Szkołę Podstawową nr 7 – 6 792 zł
  8. Zakup drzew i krzewów na ul. Batorego, Strzelecką – 4 542 zł
  9. Zakup drzew i krzewów do Parku 1000Lecia – 1 552 zł

W kategorii: 2006