Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2000

OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH przy ul. Grunowo

W 1998 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Grunowo i ul. Składowej w drodze przetargu. Oddano w użytkowanie wieczyste na 99 lat 71 udziałów o łącznej powierzchni 14 055 m2 pod budownictwo szeregowe.

Na dzień 31.12.2000 r. osiedle uzbrojono w kanalizację sanitarną, sieć wodociągową i zasilanie energetyczne. W 2001 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wybudowana sieć gazowa.  

W kategorii: 2000