Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 września 2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany (aktualizacji) Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach