Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 czerwca 2022

Oferta nieruchomości na sprzedaż

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości na sprzedaż na Osiedlu Bajkowym. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok. 609, tel. 52 397 18 00 wew. 74.

1. godz. 10:00 – kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/0030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid., 4608/97 o pow. 1 643 m2, zapisanej w KW SL1C/00055645/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 • Nr oferty: 10/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/61 o pow. 595 m² wraz z udziałem do 595/8760 w działce drogowej
  • Cena wywoławcza (brutto): 110 000 zł
  • Wadium: 6 000 zł
 • Nr oferty: 19/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/70 o pow. 721 m² wraz z udziałem do 721/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
  • Cena wywoławcza (brutto): 129 000 zł
  • Wadium: 7 000 zł
 • Nr oferty: 20/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/71 o pow. 721 m² wraz z udziałem do 721/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
  • Cena wywoławcza (brutto): 128 000 zł
  • Wadium: 7 000 zł

2. godz. 10:30 – kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/0030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid., 4608/98 o pow. 1 906 m2, zapisanej w KW SL1C/00055723/8. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 • Nr oferty: 23/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/27 o pow. 827 m² wraz z udziałem do 827/9634 w działce drogowej
  • Cena wywoławcza (brutto): 143 000 zł
  • Wadium: 8 000 zł
 • Nr oferty: 24/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/26 o pow. 651 m² wraz z udziałem do 651/9634 w działce drogowej
  • Cena wywoławcza (brutto): 114 000 zł
  • Wadium: 6 000 zł

3. godz. 11:00 – kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zapisanej w KW SL1C/0030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid., 4608/97 o pow. 1 643 m2, zapisanej w KW SL1C/00055645/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 • Nr oferty: 22/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/73 o pow. 788 m² wraz z udziałem do 788/8760 w działce drogowej.
  • Cena wywoławcza (brutto): 142 000 zł
  • Wadium: 8 000 zł

Wadia na przetargi należy wpłacić do dnia 12 lipca 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

W kategorii: Aktualności