Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 września 2022

Odbiór końcowy ulicy Gdańskiej w Chojnicach

Dzisiaj 14.09 nastąpił odbiór wyremontowanej, a oddanej do użytku wraz z początkiem września ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 7,5 mln zł uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) w wysokości około 3 mln zł.

W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

– przebudowano ok. 1 km drogi (ul. Gdańskiej na odcinku od okolic skrzyżowania z ul. Małe Osady do wiaduktów kolejowych)  wraz z przebudową skrzyżowań i budową ronda przy Urzędzie Celnym

– budowę ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ulicy

– budowę chodnika po północnej stronie ulicy

– budowę sieci kanalizacji deszczowej

– przebudowę wodociągu

– budowę nowego oświetlenia LED z doświetleniem przejść dla pieszych

– nasadzono 68 drzew.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego, natomiast nadzór sprawowała firma Optem Consult Sp. z o.o. z Gdańska.

W kategorii: Aktualności