Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 czerwca 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bałtyckiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2021 poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chojnicach uchwały Nr XL/539/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bałtyckiej w Chojnicach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie adresowanym do Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W kategorii: Ogłoszenia, Planowanie