Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 listopada 2022

MOPS przyjmuje wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)

Gmina Miejska Chojnice informuje, że od dnia 10 listopada 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przyjmuje wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa  w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym*.

Zakupu można dokonać po cenie preferencyjnej w kwocie 2.000,00 zł brutto za tonę paliwa. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania
w gminie do gospodarstwa domowego.

Dostępna ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  1. 1.500 kg do dnia 31 grudnia 2022 roku
  2. 1.500 kg od dnia 1 stycznia 2023 roku

z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Jeśli jesteś mieszkańcem Chojnic wypełniony wniosek złóż w siedzibie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Plac Niepodległości 7 w Chojnicach, pokój nr 3 (parter).

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek – piątek : 7.30-14.00

Wnioski można składać również:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
  • poczty polskiej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

  • tel. 52 397 49 48
  • tel. 52 397 71 21

UWAGA!

  1. Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Miejską Chojnice we współpracy ze wskazanymi lokalnymi składami węglowymi uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.
  2. Informacja o pozytywnym zakwalifikowaniu wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego zostanie przekazana elektroniczne na podany we wniosku adres e-mail, bądź będzie do odbioru w siedzibie MOPS w Chojnicach po uprzednim poinformowaniu telefonicznym na podany we wniosku numer telefonu o możliwości odbioru.

*Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W kategorii: Aktualności