Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 lutego 2007

Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie Starego Miasta – 2006-2007

Ułożono w części kanalizację teletechniczną dla potrzeb monitoringu oraz instalację elektryczną, która będzie podświetlała obiekty w strefie Starego Miasta. Wykonano instalację CCTV – światłowód, który połączył istniejący monitoring z Wszechnicy Chojnickiej przy ul. Okrężnej poprzez Pl. Kościelny do ul. Kościuszki i z budynkiem Ratusza.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości – 349.590,05 zł

W kategorii: 2007