Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 października 2007

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Dębowej – 2007

Wybudowano kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi oraz nawierzchnię jezdni z kostki betonowej typu polbruk o dł. 210 mb i pow. 1.289 m2, dwustronne chodniki o pow. 691 m2. Przebudowano linię energetyczną nn i Sn wraz z regulacją wysokości złącz, które kolidowały z budową nawierzchni.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 422.136,94 zł

W kategorii: 2007