Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 marca 2002

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Rozpoczęcie inwestycji: 09.1999 r.

Plan nakładów: 93 207 zł  

W kategorii: 2002