Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 marca 2002

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka – Bytowska – Zamieście

Rozpoczęcie inwestycji: 09.2001 r.
Zakończenie: 12.2002 r.
Plan nakładów: 471 066 zł  

W kategorii: 2002