Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2000

Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Tuwima 2

Wykonawca:
PeBeRol Sp. z o.o.

W 2000 roku wykonano modernizację Zespołu Szkół nr 7, która polegała na całkowitej wymianie stolarki okiennej, ociepleniu budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji, częściowej wymianie stropodachu, ociepleniu dachu oraz wymianie pokrycia dachowego o obróbek blacharskich.
Ponadto odwodniono teren wokół budynku szkoły, w związku z czym wybudowano kanalizację deszczową w ulicy Tuwima o długości 53,40 mb i wewnętrzną sieć deszczową wraz z przykanalikami na terenie szkoły o długości 399,61 mb.

Przy szkole zmodernizowano również część istniejących chodników oraz wybudowano nowe chodniki i parking o łącznej powierzchni 934,60 m2.

Wykonawcą chodników i parkingu była firma: Ścinka Drzew, Remonty i Konserwacja Urządzeń Drogowych Tadeusz Stencel z Chojnic.

Roboty były prowadzone w okresie od 06.04. do 16.08.2000 roku.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 849 272 zł.  

W kategorii: 2000