Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2000

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Prochowej

Wykonawca:
PDM  

W kategorii: 2000