Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 czerwca 2022

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Ustronnej i przy ulicy Strzeleckiej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Ustronnej w Chojnicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 10 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, pokój nr 607, w godzinach 9°°- 14°°.

Burmistrz Miasta Chojnice odwołuje dyskusję publiczną nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami, zaplanowaną w dniu 22 czerwca 2022 r. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym przy ulicy Piłsudskiego 30A w Chojnicach o godz. 16°°.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia, Planowanie