Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 stycznia 2024

Miejsce Chojnic i Pomorza w eksterminacji ludności na ziemiach polskich w latach II wojny światowej

Zapraszamy na konferencję popularnonaukową „Miejsce Chojnic i Pomorza w eksterminacji ludności na ziemiach polskich w latach II wojny światowej”, która odbędzie się 23 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 w Ratuszu sali obrad.

Program:

11:00 – rozpoczęcie konferencji

– dr Arseniusz Finster burmistrz Chojnic, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK – otwarcie konferencji

– prof. dr hab. Bogusław Polak – Zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich w okresie zarządu wojskowego

– dr hab. Michał Polak, prof. PK – Zbrodnie na ludności polskiej na terenach włączonych i okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką

– prof. dr hab. Jacek Knopek – Eksterminacja Polaków na Pomorzu ze szczególnym uwzględnieniem chojnickiej „Doliny Śmierci”

12:30 – 13:00 przerwa kawowa

– dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK – Wywózki ludności polskiej z terenów okupowanych przez Związek Radziecki

– prof. dr hab. Czesław Partacz – Ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich

– prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski – Deportacje ludności polskiej  z ziem zachodnich i północnych przez Armię Czerwoną

– dr Ewa Włodyka – Założenia badawcze projektu: „Dolina Śmierci’  1945. Miejsce eksterminacji polskiej i pomorskiej inteligencji” NdS/552249/2022/2022

14:30 – 15:00 – Głosy w dyskusji i zakończenie

– głosy  z sali

– dr hab. Michał Polak, prof. PK, prof. dr hab. Jacek Knopek

– podsumowanie i wnioski.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Dolina Śmierci’ 1945. Miejsce eksterminacji polskiej i pomorskiej inteligencji”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/552249/2022/2022.

W kategorii: Aktualności