Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 kwietnia 2024

LXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 03.04.2024 – na żywo o godz. 10:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków.
 9. Zakończenie LXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności