Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 sierpnia 2023

LVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 18.08.2023

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 8. Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości.
 9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach na wykonanie dokumentacji.
 13. Zakończenie LVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2023, Sesje Rady Miejskiej