Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 lipca 2023

LVI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 31.07.2023

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum
  2. wnioski do porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu LV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 8. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego w Chojnicach.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, a także sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
 10. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 11. Zakończenie LVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2023