Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 stycznia 2023

L sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – na żywo – 30.01.2023

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji:
    1. stwierdzenie quorum,
    2. wnioski do porządku obrad.
  2. Powołanie Sekretarza sesji.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
  5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2023.
  6. Zakończenie L sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności