Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Kwestionariusz diagnozujący opinie i sugestie seniorów

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety, którego celem jest poznanie opinii i sugestii seniorów mieszkających w Chojnicach co do działań miejskich, które są lub mogłyby być skierowane do tej grupy mieszkańców. Wyniki uzyskanych opinii i sugestii posłużą nam do stworzenia trafnej diagnozy stanu istniejącego oraz celów i działań dla Polityki senioralnej miasta Chojnice. Z góry bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas! Kwestionariusz można pobrać jak i  wypełnić on-line poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://forms.gle/CgVvXWtaZaBKbZ9L8

Zespół do spraw polityki senioralnej miasta Chojnice