Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 listopada 2022

Konkurs na plakat: Unia Europejska moimi oczami

Stowarzyszenie ”Pomorskie w Unii Europejskiej” Biuro Miejscowe w Gdańsku ogłosiło konkurs na plakat pt. „Unia Europejska moimi oczami”. 

Rok 2022 został ustanowiony Europejskim Rokiem Młodzieży, jest to więc okazja żeby poznać opinie młodych ludzi o Unii Europejskiej, a przy okazji zainteresować ich tematem. Zadanie polega na wykonaniu przez ucznia plakatu w technice grafiki komputerowej pokazującego jego wizję Unii Europejskiej. Praca powinna być wykonana pod merytoryczną opieką nauczyciela, a uczeń musi mieć zgodę rodzica i dyrektora swojej szkoły na udział.

Plakat w formacie jpg lub png wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres [email protected] do 30 listopada 2022 r.

Prosimy o upowszechnienie konkursu wśród szkół podstawowych mających siedzibę w województwie pomorskim. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne: 1500, 1000 i 500 zł.

Informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://pomorskieregion.eu/aktualnosci/konkurs-unia-europejska-moimi-oczami/  

Najlepsze prace będą promowane poprzez nasze kanały informacyjne.

Zachęcamy do udziału.

W kategorii: Aktualności