Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 listopada 2022

II Pomorskie Forum Wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Miasto Gdańsk zapraszają do udziału w II Pomorskim Forum Wolontariatu.

Wydarzenie odbędzie się 2 grudnia 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Pomorskie Forum Wolontariatu to międzysektorowe spotkanie w tematyce wolontariatu o charakterze edukacyjnym, sieciującym i inspirującym, organizowane w szczególnym dla nas roku, kiedy to Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wraz z partnerami po raz kolejny tworzy przestrzeń spotkania dla praktyków i sympatyków wolontariatu, która posłuży czerpaniu z dobrych praktyk wolontariatu oraz dyskusji o kierunkach rozwoju tej gałęzi sektora pozarządowego.

W programie zaplanowana została debata oraz sesja dobrych praktyk jako forum prezentacji pomorskich doświadczeń wolontariackich, wymiany opinii i inspiracji ku przyszłym ścieżkom rozwoju. Organizatorzy przygotowali również cykl praktycznych warsztatów, które posłużą wzmacnianiu potencjału kompetencyjnego pomorskich wolontariuszy, animatorów i koordynatorów wolontariatu. Nie zabraknie również miejsca na spotkania, rozmowy, wymianę doświadczeń i integrację.

Pomorskie Forum Wolontariatu powstało z intencją wspierania mieszkańców Pomorza, wolontariuszy, organizacji pozarządowych i otoczenia wolontariatu w aktywność wolontariacką. Zaproszenie na Forum kierujemy przede wszystkim do środowiska pomorskich wolontariuszy i organizatorów wolontariatu: organizacji pozarządowych, instytucji publicznych,   placówek   kulturalnych,   szkolnych   kół   wolontariatu,   ale   także   do wszystkich mieszkańców Pomorza działających społecznie w grupach nieformalnych na rzecz dobra wspólnego i zainteresowanych tematyką wolontariatu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja.

Bądźcie i korzystajcie z wydarzenia razem z nami, bo przecież BEZ NAS NIE DZIAŁA!

Formularz do zapisów: https://tiny.pl/wwv6l

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.wolontariatgdansk.pl/pomorskie-forum-wolontariatu-2/ oraz wydarzeniu na Facebook: https://fb.me/e/2Dp6Pg2uK

Wydarzenie patronatem honorowym objął Burmistrz Miasta Chojnice.

Program Pomorskiego Forum Wolontariatu

W kategorii: Aktualności