Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 czerwca 2019

Janusz Palmowski

Janusz Palmowski urodził się 19 września 1958r. w Chojnicach, jako jeden z trojga dzieci Ireny (z domu Brieger) i Feliksa Palmowskiego. Ukończył szkołę podstawową numer 2 w Chojnicach, Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach, a następnie Wyższą Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy.

Do lat 90 pracował w Instytucie Hodowli Ziemiaka w Zamartem (pion zootechniczny).

W latach 1990 – 1994 radny miejski w Chojnicach, był członkiem komisji rewizyjnej oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Do 1998 pracownik Urzędu Gminy w Chojnicach. Pierwszy starosta chojnicki po reformie administracyjnej w 1999, wybrany na to stanowisko 10 listopada 1998 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Jako starosta zabiegał o dokończenie budowy szpitala w Chojnicach (co nastąpiło w 2001) oraz rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach (2000). Jeden z inicjatorów założonego w 1999 Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, 50 i 508. Doprowadził do uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego Chojnic z Gdańskiem. w 2002 wybrany radnym i przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Chojnickiego. Następnie pracował w delegaturze Najwyższej Izbie Kontroli w Gdańsku.

W 1992 jeden z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej i do 1999 jego prezes. z jego inicjatywy powstał dwutygodnik katolicki „W Rodzinie”. W latach 1991 – 2001 był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” W Chojnicach. Organizator i Zjazdu Kaszubów, który W 1999 odbył się W Chojnicach. Zwolennik przynależności Chojnic do woj. pomorskiego.

W 2009 otrzymał tytuł i medal “Zasłużony dla powiatu chojnickiego”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Prywatnie mąż Ireny i ojciec trzech córek. Kochał podróże i przyrodę. Lubił zwłaszcza wędrówki po Borach Tucholskich, choć zwiedził także Tasmanię i Zachodnią Australię. Świetnie grał na pianinie i śpiewał.

Zmarł 30 maja 2017 roku. Został pochowany w dniu 3 czerwca na cmentarzu komunalnym w Chojnicach

Mając na względzie wyżej ukazane zasługi dla rozwoju życia społecznego miasta i powiatu chojnickiego oraz długoletnią, efektywną działalność na rzecz Chojnic przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie włączenia Pana Janusza Palmowskiego do grona zasłużonych obywateli naszego Miasta. Jego działalność i postawa w zupełności wyczerpują warunki do przyznania tak zaszczytnego wyróżnienia.

Dnia 06.06.2019 r. Rada Miejska w Chojnicach przyznała Januszowi Palmowskiemu tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

W kategorii: Zasłużeni Obywatele