Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 maja 2019

Janina Kosiedowska

Dnia 13.05.2019 r. radni Rady Miejskiej w Chojnicach podjęli uchwalę w sprawie nadania tytułu Zasłużonej Obywatelki Miasta Chojnice pani Janinie Kosiedowskiej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Burmistrz Miasta Chojnice.

Janina Kosiedowska urodziła się 20 stycznia 1948 r. w Tucholi. W 1956 r. rodzice, Franciszek i Leokadia Kropidłowscy, przeprowadzili się do Pawłowa i tam ukończyła szkołę podstawową. Maturę złożyła w chojnickim Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących (kurs pedagogiczny odbyła w LP w Grudziądzu). W 1977 r. uzyskała tytuł mgr. filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 2009 ma uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego.

Pracę nauczycielki rozpoczęła we wrześniu 1967 r. w Nierostowie (gmina Konarzyny), następnie pracowała w Ostrowitem k. Silna oraz Dąbrówce (obecnie gmina Kamień Krajeński).

W latach 1970 – 1973 została oddelegowana do pracy w Zarządzie Powiatowym ZMW. Od 1973 r. była nauczycielką języka polskiego w SP w Pawłowie, w latach 1991 – 1998 pełniła funkcję dyrektora tej szkoły. We wrześniu 1999 r. przeszła na emeryturę.

Od najwcześniejszych lat lubiła być aktywna społecznie, stąd zaangażowała się w działalność ZMW, ZHP, ZNP. Szczególnie pasjonowała ją kultura kaszubska, dlatego tematykę regionalną wykorzystywała w pracy z dziećmi i młodzieżą, a możliwość pełniejszej realizacji tych zainteresowań znalazła w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, do którego przystąpiła po przejściu na emeryturę. Od 2001 r. jest w zarządzie Oddziału Miejskiego ZKP w Chojnicach. W kadencji 2001 – 2004 pełniła funkcję sekretarza, w latach 2004 – 2010 (dwie kadencje) – prezesa, 2010 – 2013 – wiceprezesa (w tej kadencji była również członkiem Zarządu Głównego ZKP); ponownie prezesem Oddziału wybrano ją w 2013 r. – funkcję tę pełni do dziś.

W pracy społecznej stara się zachować dotychczasowy dorobek ZKP i szacunek dla ludzi, którzy ten dorobek tworzyli. Dlatego kontynuuje w Oddziale np. organizację Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, cykl imprez z ponad trzydziestoletnią tradycją. Inicjowane są też nowe działania i imprezy, w tym na rzecz upowszechnienia języka kaszubskiego, włącznie z jego nauką (Janina Kosiedowska też była nauczycielką języka kaszubskiego w SP nr 1, SP nr 7, przedszkolu „Wesołe Przedszkolaki”), konkursy dla dzieci i młodzieży (np. recytatorski Kaszëbsczi Eko-Art, wcześniej: na album „Patron naszej szkoły”, czy literacki na legendę związaną z Chojnicami i ziemią chojnicką). W 2007 r. przy Oddziale ZKP powstał kaszubski teatr (9 premier), który swoje przedstawienia pokazał w wielu miejscowościach woj. pomorskiego (m.in. w Teatrze Miniatura w Gdańsku), kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; z inicjatywy ZKP zorganizowano w Chojnicach w 2013 r. Przegląd Teatrów Kaszubskich „Zdrzadniô Tespisa”- dotąd odbyły się trzy edycje (2013, 2014, 2015), w br. przegląd będzie wznowiony. Do dorobku ZKP należy też współpraca z samorządem, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, organizacjami społecznymi, parafiami. Jako prezes Oddziału Janina Kosiedowska ceni sobie współdziałanie w realizacji celów i programu dla dobra wspólnego z samorządem lokalnym, harmonijną i owocną współpracę z ChCK, MBP, MH-E, parafią bazyliki, szkołami i przedszkolami, zespołami folklorystycznymi, pokrewnymi stowarzyszeniami. Z tego działania Janina Kosiedowska czerpie ogromną satysfakcję i zadowolenie.

Prywatnie – jest mężatką, matką trojga dzieci i babcią czworga wnucząt.

Otrzymała: Medal za Zasługi dla Harcerstwa Bydgoskiego; Złotą Odznakę ZNP; Złotą Odznakę ZMW; Srebrną i Złotą Odznakę LZS; Dyplom 60-lecia ZKP; Nagrodę Burmistrza Chojnic.

W kategorii: Zasłużeni Obywatele