Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 listopada 2006

Inwestycja w liczbach

Wszechnica Chojnicka:

 • ok. 18,4 mln zł – koszt całkowity
 • ok. 11,7 mln zł – środki z budżetu Unii Europejskiej
 • ok. 1,55 mln zł – środki z budżetu państwa
 • ok. 5,15 mln zł – wkład własny Gminy Miejskiej Chojnice
 • 2745,77 m²- łączna powierzchnia budynku

Powierzchnie zmodernizowanych terenów w obszarze objętym rewitalizacją:

 • część rekreacyjna – 3459 m2
 • jezdnie – 5408 m2
 • chodniki – 1942 m2
 • parkingi – 2031 m2
  • 100 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych
  • 5 miejsc parkingowych dla autokarów

W kategorii: Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach