Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2013

Informacja o IV posiedzeniu Rady Strategii oraz planowany porządek spotkania

W dniu 8 maja 2013 r. o godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach odbędzie się IV posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020.

Planowany  porządek spotkania:

  1. Rozpoczęcie obrad – Przewodniczący Rady Strategii
  2. Podsumowanie prac nad  Strategią Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 – Zespół Wykonawczy (20 min)
  3. Przedstawienie projektu dokumentu Wizja Chojnic w roku 2020 oraz misja władz samorządowych służąca urzeczywistnieniu wizji – Zespół Wykonawczy (20 min)
  4. Przedstawienie projektu dokumentu Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta (wraz z listą kluczowych projektów miejskich) – Zespół Wykonawczy (20 min)
  5. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami (30 min)
  6. Przerwa (maksymalnie 30 min)
  7. Przedstawienie systemu monitoringu i ewaluacji realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 – Zespół Wykonawczy (30 min)
  8. Dyskusja nad kartami (30 min)
  9. Dyskusja podsumowująca (30 min)

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej miasta w dziale: Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020/Aktualności, w dniu 30 kwietnia br. zamieszczony zostanie komplet dokumentacji, która będzie przedmiotem dyskusji podczas w/w posiedzenia.
W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną tam dokumentacją oraz przygotowanie i zaprezentowanie lub pisemne przekazanie uwag oraz udział w dyskusji w omawianych tematach.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020