Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 marca 2022

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach

Dzisiaj o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach (sala 408) odbędzie się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie  I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach, stwierdzenie kworum i powitanie gości.
  2. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu.
  3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  4. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
  5. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
  6. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
  7. Wybór logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
  8. Wniosek MRM o powołanie opiekuna Rady.
  9. Wolne głosy, wnioski oraz dyskusja.
  10. Zakończenie obrad.

Transmisja z sali obrad

W kategorii: Aktualności