Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 marca 2022

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Młodzieżowa Rada Miejska w Chojnicach ma już za sobą swoją pierwszą sesję. Posiedzenie odbyło się w miniony piątek (4 marca) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chojnicach.  Młodzi radni przyjęli z rąk wiceburmistrza Adama Kopczyńskiego zaświadczenia o wyborze oraz gratulacje od zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Koperskiego, a także wybrali ze swojego grona Prezydium Rady, sekretarza i logo Rady.

Sesję otworzyła minutą ciszy dla ofiar wojny w Ukrainie najstarsza młodzieżowa radna Agnieszka Niemczyk i poprowadziła ją do momentu wyboru Prezydium. Po powołaniu komisji skrutacyjnej i wyborze przewodniczącej– Małgorzaty Szmaglinskiej, wybrano wiceprzewodniczących – Kingę Szumacher i Damiana Klonowskiego oraz sekretarza – Wiktorię Kroplewską.

Młodzi Radni powołali również trzy zespoły problemowe, w skład których weszli:

 1. Zespół problemowy ds. mediów i promocji
  • Agnieszka Niemczyk
  • Miłosz Nieżurawski
  • Martyna Kołatka
  • Damian Klonowski
  • Kornelia Lis
  • Ignacy Rząska
  • Kinga Szumacher
  • Wiktoria Kozłowska
  • Livia Walczak
 1. Zespół problemowy ds. kultury
  • Wiktoria Orlikowska
  • Wiktoria Kroplewska
  • Livia Walczak
  • Martyna Kołatka
  • Mateusz Madejski
  • Kornelia Lis
  • Ignacy Rząska
  • Kinga Szumacher
  • Małgorzata Szmaglinska
  • Wiktoria Kozłowska
  • Mateusz Wardyn
  • Karol Wardyn
 1. Zespół problemowy ds. sportu i e-sportu:
  • Mateusz Wardyn
  • Karol Wardyn
  • Zuzanna Stramol
  • Kinga Szumacher
  • Kamila Jamrowska
  • Martyna Kołatka
  • Damian Klonowski
  • Agnieszka Niemczyk
  • Miłosz Nieżurawski
  • Kacper Lica
  • Kornelia Lis
  • Jowita Szmaglińska

W trakcie obrad przyjęto również logo MRM autorstwa radnego Miłosza Nieżurawskiego  (litery MRM w barwach chojnickiej flagi, nad literą R rogi z kwiatkiem, nawiązujące do tura z herbu miasta oraz pod literami napis Chojnice). Poza tym radni wyszli z wnioskiem do dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury o dołączenie do akcji Fundacji Różowa Skrzyneczka, której celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym.

Młodzieżowa Rada Miejska liczy 21 radnych i składa się z przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z terenu Chojnic wybranych przez samorządy uczniowskie. Jej statut został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22.11.2021 r. Jej celem jest m.in. podejmowanie inicjatyw mających służyć młodzieży, prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządności wśród młodzieży oraz organizację wydarzeń na rzecz chojnickiej młodzieży. Kadencja Rady będzie trwała 2 lata. Młodzi radni swoją funkcję będą pełnić społecznie.

Młodzieżowa Rada Miejska w Chojnicach została reaktywowana z inicjatywy Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030.

Kontakt z Młodzieżową Radą Miejską w Chojnicach:

[email protected]

www.facebook.com/MRMChojnice

W kategorii: Aktualności