Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 lipca 2012

II posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

W piątek (29.06) w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym odbyło się II posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020. Zgodnie z porządkiem obrad na początku spotkania zaakceptowano regulamin prac Rady, a następnie prof. dr hab. Marek Dutkowski przedstawił Podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014 oraz propozycje Komisji Europejskiej co do zasady partnerstwa w okresie budżetowym 2014-2020.
W miejscu przeznaczonym na dyskusje, członkowie Rady podjęli temat Ankiety internetowej oraz Ankiety przesłanej Członkom Rady Strategii. Wskazali swoje uwagi, wątpliwości, a także wyrazili zapytania związane z dalszą pracą tego gremium.

Ustalono również, że w dniu 24 lipca br. odbędą spotkania 4 tematyczne zespoły robocze:

  1. Budżetu i Rynku Pracy
  2. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
  3. Edukacji, Kultury i Sportu
  4. ds. Społecznych i Bezpieczeństwa.

Zespoły te pracować będą nad określeniem diagnozy, wizji, misji, priorytetów, celów i działań strategicznych dla Chojnic w latach 2012-2020.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020