Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 listopada 2018

I sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 23.11.2018

Uchwały:

 • Uchwała RM I/9/18
  • W sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnice
 • Uchwała RM I/8/18
  • W sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych
 • Uchwała RM I/7/18
  • W sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.
 • Uchwała RM I/6/18
  • W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Uchwała RM I/5/18
  • W sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Uchwała RM I/4/18
  • W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała RM I/3/18
  • W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała RM I/2/18
  • W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach
 • Uchwała RM I/1/18
  • W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2018