Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 maja 2023

I posiedzenie Rady Związku ZIT MOF Chojnice – Człuchów

W dniu 24 maja br. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbyło się I posiedzenie Rady Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), któremu przewodniczył Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster.

Obecni na posiedzeniu reprezentacji gmin i powiatów MOF Chojnice – Człuchów zdecydowali, że poszczególne samorządy w Radzie  Związku ZIT reprezentować będą: Gminę Miejską Chojnice – Burmistrz Arseniusz Finster, Gminę Chojnice – Wójt Zbigniew Szczepański, Powiat Chojnicki – Starosta Marek Szczepański, Gminę Miejską Człuchów – Burmistrz Ryszard Szybajło, Gminę Człuchów – Wójt Paweł Gibczyński oraz Powiat Człuchowski – Starosta Aleksander Gappa.                             

Podczas spotkania omówiono uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do przygotowanych kart projektów przewidzianych do realizacji w ramach ZIT. Następnie uzgodniono zasady przeprowadzenia otwartego naboru partnerów zewnętrznych, pragnących realizować swoje projekty w ramach Strategii ZIT. Nabór zostanie ogłoszony wkrótce i dotyczyć będzie trzech obszarów tematycznych wyznaczonych w ramach przeprowadzonej w dniach 17.03.-31.03.2023 r. wstępnej identyfikacji przedsięwzięć do Strategii ZIT dla MOF Chojnice – Człuchów, tj.:

  • wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej,
  • wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

W kategorii: Aktualności