Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 kwietnia 2010

Harmonogram z dnia 21 kwietnia 2010 r.

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Projekt pt. ,,Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr projektu: WND-RPPM.04.01.00-00-010/08
Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-010/08-00

Urząd Miejski w Chojnicach informuje o przewidywanych terminach otwierania i zamykania ulic, których modernizację zaplanowano w ramach przebudowy drogi 22 w granicach administracyjnych miasta:

 1. ul. SWAROŻYCA
  • Czas rozpoczęcia robót: 15.04.2010r.
  • Przewidywany czas zamknięcia ulic: 4 tygodnie – do 14.05.2010 r.
 2. ul. PIŁSUDSKIEGO Z PLACEM ŚW. JERZEGO
  • Czas rozpoczęcia robót: 19.04.2010r.
  • Przewidywany czas zamknięcia ulic: 6 tygodni – do  01.06.2010 r.
 3. ul. Plac Niepodległości (przy Netto)
  • Czas rozpoczęcia robót: 27.04.2010 r.
  • Przewidywany czas zamknięcia ulic: 4 tygodnie – do 21.05.2010 r.
 4. ul. BANKOWA (Strona południowa ulicy)
  • Czas rozpoczęcia robót: Maj 2010r.
  • Przewidywany czas zamknięcia ulic: 2 tygodnie
 5. ul. GDAŃSKA Strona północna ulicy (odcinek od skrzyżowania z ul. Świętopełka do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego)
  • Czas rozpoczęcia robót: Kwiecień 2010r.
  • Przewidywany czas zamknięcia ulic: 6 tygodni
 6. ul. GDAŃSKA Strona południowa ulicy (odcinek od skrzyżowania z ul. Świętopełka do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego)
  • Czas rozpoczęcia robót: Maj / czerwiec  2010r.
  • Przewidywany czas zamknięcia ulic: 8 tygodni

Powyższy harmonogram przygotowany został przez firmę BETPOL S.A.- wykonawcę Robót Budowlanych w  projekcie pn.  ,,Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad