Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 marca 2018

Edward Gabryś

Edward Gabryś (23.07.1947 r. w Mąkowarsku, zm. 23.01.2018 r. w Chojnicach) – działacz samorządowy i radny miejski.

Edward Gabryś w życiu zawodowym pracował w PGR – Zakład Rolny Niwy, w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Czersku oraz do emerytury w Spółdzielni Inwalidów w Chojnicach. W latach 1988 – 1992 był prezesem Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. S.t Dubois w Chojnicach. W r. 1992 był współinicjatorem powstania osiedla mieszkaniowego „Słonecznego” w miejsce likwidowanych ogrodów działkowych. Osobistym zaangażowaniem ponad przeciętną miarę doprowadził do przekształcenia  ogrodów w osiedle mieszkaniowe. Okres od 1993 do 2018 r. to czas, gdy Edward Gabryś był przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla Słoneczne – Leśne. To także okres gwałtownego  rozwoju cywilizacyjnego osiedla. W trakcie jego przewodniczenia  samorządowi mieszkańców  na terenie osiedla zrealizowano szereg inwestycji infrastrukturalnych, uporządkowano istniejące układy drogowe, powstały place zabaw, ale też kwitło życie kulturalno – społeczne osiedla. Praca Edwarda Gabrysia, jako przewodniczącego samorządu osiedlowego, doprowadziła do powstania trwałego organizmu społecznego o ukształtowanych wzorcach demokratycznych. Edward Gabryś w latach 1988 – 1990 był radnym ówczesnej rady miejskiej a następnie od 1994 r. zasiadał we wszystkich kolejnych kadencjach w Radzie Miejskiej w Chojnicach. W latach 1998 – 2002 był członkiem Zarządu Miasta a w latach 2002 – 2006 wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Chojnicach, a w latach 2006 – 2018 r. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Został odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem „Za szczególne zasługi na rzecz  rozwoju województwa bydgoskiego”, złotą odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Wyróżniony tytułem „Przyjaciel Dzieci”. nadanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz tytułem  i Pierścieniem Samorządowca  roku 2011. Jako inicjator i organizator Crossów Rowerowych wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”.

Jako samorządowiec radny dbał o rozwój  osiedla. Szczególną wagę przykładał do wzbogacania infrastruktury osiedlowej. Dzięki jego zaangażowaniu  i konsekwencji  powstała na osiedlu infrastruktura  drogowa (z ulicami i chodnikami) wraz z nowoczesną kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Praca w samorządzie osiedlowym  Edwarda Gabrysia owocowała  także szeregiem festynów i spotkań integracyjnych mieszkańców łączących społeczność lokalną w jeden organizm.

Pan Edward Gabryś zasługuje na szczególne uznanie ze względu na swe zasługi dla miasta Chojnice. Poprzez swoje zaangażowanie przyczynił się on do rozwoju miasta. Swoją postawą przekazywał wartości, które rozwijały zaangażowanie w sprawy społeczne oraz wartości przyczyniające się do rozwoju Chojnic, kształtujące trwałe wzorce demokratyczne.

W dniu 26 marca 2018 roku decyzją Rady Miejskiej w Chojnicach Edward Gabryś otrzymał tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

W kategorii: Zasłużeni Obywatele