Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 czerwca 2016

Bogdan Kuffel

Bogdan Kuffel, urodził się w Chojnicach w 1951 roku. Historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. W latach 1978-1983 zatrudniony w Muzeum Warmii i Mazur, najpierw jako asystent w Dziale Historii, później awansował na kierownika Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej – Oddziału Muzeum Warmii i Mazur. Jako kierownik Muzeum odpowiedzialnie zarządzał powierzonym mu majątkiem. Umiejętnie i bezkonfliktowo współpracował z pracownikami Oddziału i swoimi przełożonymi. W tym czasie nawiązał ścisłą współpracę z ekspedycjami archeologicznymi kierowanymi przez prof. Andrzeja Nadolskiego, a prowadzącymi badania na Polach Grunwaldzkich. Z własnej inicjatywy utworzył „bibliotekę grunwaldzką”. W latach 1983-1984 nauczyciel historii w  Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach. Od 1984 roku nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach. W pracy dydaktycznej osiągnął wysokie wyniki. Od 2001 r. pracował jako nauczyciel dyplomowany, a od 2004 jako ekspert. Dzięki starannemu przygotowywaniu się do lekcji, uwadze poświęconej sprawom dyscypliny, kultury osobistej oraz trosce o jak najlepsze warunki do nauki dla swoich wychowanków, był lubiany przez młodzież jak i grono pedagogiczne. Swoją prace dydaktyczną łączył z aktywną działalnością na rzecz Komendy Hufca Chojnice. Od 1984 roku co roku organizował obóz wędrowny jako jego komendant. Zawsze chętnie służył radą i pomocą młodym instruktorom hufca. Za swoją działalność i pracę społeczną został odznaczony medalem Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP im. Mikołaja Kopernika „Za zasługi dla harcerstwa kujawsko-pomorskiego”.  Radny Rady Miejskiej w Chojnicach. Aktywny członek społeczności lokalnej. Jego inicjatywy przyczyniły się do powstania ogólnomiejskiej strategii ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego oraz szeregu wydawnictw o tematyce społeczno – kulturowej, takich jak: „Chojnice – miasto z wizją wspólnej Europy”, „Bitwa pod Chojnicami”, „Poczet Jezuitów Chojnickich”, „Przeszłość i przyszłość powiatu chojnickiego”, „Zgrupowanie Chojnice”. Bogdan Kuffel to człowiek o dużych zdolnościach organizacyjnych, wysokiej kulturze osobistej oraz wrażliwości cechującej ludzi będących animatorami kultury. Te cechy sprawiły, że już od 1991 roku współorganizuje on pracę Dyskusyjnego Klubu Filmowego „CISZA”, wspólnie z ChCK wydaje miesięcznie informatory o repertuarze DKF, współorganizator imprez z okazji X-lecia, XV-lecia DKF „CISZA”. Współpraca Bogdana Kuffla z Chojnickim Centrum Kultury na niwie kultury trwa na bieżąco. Współorganizuje imprezy pn. Chojnickie Filmobranie od 1991 r. , wystawy plakatu filmowego oraz seanse zbiorowe dla młodzieży – na filmy lekturowe i wybitne dzieła kina polskiego i światowego. Prezes Stowarzyszenia Europejskiego „Pomerania”, wiceprezes Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, aktywny działacz Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich. Pomysłodawca i najjaśniejsza postać Bractwa Rycerskiego Herbu TUR. Współautor i współredaktor wielu artykułów i publikacji, m.in. rozprawy naukowej: „Stosunki polsko – radzieckie w latach 1938 – 1939”. Publikacja nt. „ Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach”, współautor w  2004 r. Publikacja: „Bitwa pod Chojnicami 18 IX 1454r. w tradycji historycznej i regionalnej”, współredakcja pracy: Z dziejów kinematografii w Chojnicach po II wojnie światowej, artykuł w Zeszytach Chojnickich nr 19, s. 95; 2005 r.-  Publikacja – „Przeszłość i teraźniejszość powiatu chojnickiego”, współredakcja pracy, Publikacja – „Poczet filomatów chojnickich”, redaktor serii, współautor; Publikacja – Chojnicki Biuletyn Informacyjny „Filomata” nr 1, redaktor serii, autor artykułu „Przywrócenie pamięci”; 2006 r. – Publikacja: Chojnice – miasto z wizją wspólnej Europy, redaktor serii „Biblioteka Filomaty”, redakcja pracy. Współorganizator sympozjum naukowego w Chojnicach 17 września 2004r. – Bitwa pod Chojnicami (18 IX 1454r.) w tradycji historycznej i regionalnej. Od roku 2004 współorganizator Festynu Rycerskiego, a od 2007 inscenizacji oblężenia Chojnic. Bogdan Kuffel nominowany przez Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice został Samorządowcem roku 2007. Inne zainteresowania: turystyka górska, kino, kolekcjonowanie odznaczeń i medali, widokówek starej Pragi – czeskiej, podręczników szkolnych do nauki historii.

W dniu 13 VI 2016 r. decyzją Rady Miejskiej w Chojnicach Bogdan Kuffel otrzymał tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

W kategorii: Zasłużeni Obywatele