Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 lutego 2024

Dostawa materiałów drogowych na terenie miasta Chojnice

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Dostawa
Termin otwarcia ofert: 19 luty 2024 godz. 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na zadanie pn.:
Dostawa materiałów drogowych na terenie miasta Chojnice.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 – art. 2 ust. 1 pkt 1) pzp.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu [26 KB, docx]

W kategorii: Zamówienia publiczne