Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 września 2023

Dostawa i montaż dwóch sztuk wiat przystankowych.

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Dostawa
Termin otwarcia ofert: 04 październik 2023 do godz. 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na zadanie pn.:

Dostawa i montaż 2 sztuk wiat przystankowych.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

W kategorii: Zamówienia publiczne