Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 grudnia 2022

Dołącz do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Ministerstwo Obrony Narodowej 5 grudnia ogłosiło decyzję nr 176 w sprawie realizacji dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na potrzeby korpusu szeregowych w 2023 r.

Szkolenie podstawowe w wytypowanych centrach i ośrodkach szkolenia oraz jednostkach wojskowych w wymiarze:

28-dniowych turnusach w terminach:

 • 16 stycznia do 11 lutego
 • 20 lutego do 18 marca
 • 8 maja do 3 czerwca
 • 12 czerwca do 8 lipca
 • 17 lipca do 12 sierpnia
 • 28 sierpnia do 23 września
 • 2 października do 28 października
 • 13 listopada do 9 grudnia.

12-dniowych turnusów, dla absolwentów szkół ponadpodstawowych realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa oraz programy edukacyjne związane z obronnością państwa, nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, w terminie:

 • 23 maja do 3 czerwca
 • 1 sierpnia do 12 sierpnia
 • 12 września do 23 września

W kategorii: Aktualności