Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”

 1. Wymagane dokumenty:
  • Czytelnie wypełniony wniosek (Załącznik do uchwały Nr XXIX/407/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 sierpnia 2021r)
 2. Osoby uprawnione do składania wniosków:
  • osoby fizyczne, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego lub wyodrębnionego samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, położonego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, który nie jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej
 3. Terminy składania wniosków:
  • nabór ciągły
 4. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 5. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 72
   • e-mail:
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 201

Podstawy prawne

 • Art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz uchwała Nr XX/350/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2021r. i uchwała zmieniającą uchwałę Nr XXIX/407/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”
Dokumenty do pobrania:

RegulaminRegulamin [140 KB, pdf]
RODORODO [15 KB, docx]
UchwałaUchwała [86 KB, pdf]

W kategorii: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami