Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 lipca 2023

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Miejska Chojnice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o łącznej wartości 4,43 mln zł na „Konserwację i restaurację średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach” oraz „Konserwację i restaurację wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ul. Sukienników w Chojnicach” .

Przewidywany koszt prac remontowych w obiektach przynależących do Bazyliki Mniejszej to 3,5 mln zł (dotacja 3,43 mln zł), natomiast prac ratujących mur obronny – 1,31 mln zł (dotacja 1 mln zł). Planuje się, iż obie inwestycje zostaną zrealizowane wraz z końcem przyszłego roku.

W kategorii: Aktualności