Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2023

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów Otwarty Konkurs Ofert „Dotacje 2024”. Realizacja zadań publicznych Miasta Chojnice w 2024 r. w formie powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

W kategorii: Konkursy