Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 grudnia 2023

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2024.

W kategorii: Konkursy