Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania znak PP.6733.6.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zadaszonego lodowiska z funkcją obiektu sportowego wielofunkcyjnego na działkach nr 5438, nr 496/78 i nr 496/91 przy ulicy Huberta Wagnera w Chojnicach.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania znak PP.6733.6.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zadaszonego lodowiska z funkcją obiektu sportowego wielofunkcyjnego na działkach nr 5438, nr 496/78 i nr 496/91 przy ulicy Huberta Wagnera w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia