Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 lutego 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0017A na działce nr 5436 przy ulicy Słowiańskiej w Chojnicach.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania znak PP.6733.2.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0017A na działce nr 5436 przy ulicy Słowiańskiej
w Chojnicach.

Jednocześnie informuję, że z treścią dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Wydział Planowania Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni.

W kategorii: Ogłoszenia