Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 lutego 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wniesieniu odwołania z dnia 22.02.2024 r. od decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B na działce nr 141/3 przy ulicy Meteorologicznej w Chojnicach.

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam o wniesieniu odwołania z dnia 22.02.2024 r. od decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B na działce nr 141/3 przy ulicy Meteorologicznej w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia